U bent hier:
Verrassend Passend!!

Stedelijk VSO

Welkom op de website van het Stedelijk VSO 's-Hertogenbosch. Het Stedelijk VSO  is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar uit de hele regio die om allerlei verschillende redenen moeilijker kunnen leren.  Deze jongeren kunnen vaak niet mee in het reguliere voortgezet onderwijs en hebben moeite om in deze omgeving een diploma te behalen. Het Stedelijk VSO komt voort uit de VSO-afdelingen van de voormalige Klimopschool in Den Bosch en de Herman Broeren School in Den Bosch en Rosmalen. Op 16 mei 2011 is de school van start gegaan in een nieuw gebouw op een nieuwe locatie in Rosmalen.

 

 

 

Laatste foto's

Bekijk alle foto's

Laatste nieuws

Nieuwsbrief

19 september 2014

De laatste nieuwsbrief van schooljaar 2013-2014 is te downloaden via de onderstaande link.

Nieuwsbrief juli 2014

Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie.

 

Snowcamp 2015

18 september 2014

De school heeft als doel jongeren voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Voor de meeste jongeren zal gedurende het hele leven ondersteuning en begeleiding nodig zijn. Het Stedelijk VSO biedt lesprogramma’s aan waarin de thema’s ‘Wonen, Werken en een zinvolle Vrijetijdsbesteding’  pijlers zijn voor alle activiteiten die binnen de school plaatsvinden. Binnen het thema ‘Vrijetijdbesteding’ wordt kennisgemaakt met sportclubs, creatieve clubs, etc. De school biedt op het gebied van sport kennismakingsactiviteiten aan waardoor leerlingen in aanraking komen met verschillende sporten zoals bijvoorbeeld fitness, tafeltennis, basketbal, handbal, dart, honkbal en voetbal. Voor een aantal sporten hebben we hiervoor al vele jaren contacten met sportverenigingen in de woonomgeving van de leerlingen. De school doet in dit kader ook al een aantal jaren mee met het project Special Heroes.

In dit kader is het de wens van de school om het aantal sporten waar leerlingen kennis mee kunnen maken uit te breiden met skiën.  In Nederland zijn er op dit moment enkele scholen voor leerlingen met een verstandelijke beperking die dit met groot succes in hun programma aanbieden. In navolging daarop wil het Stedelijk VSO in januari 2015 een ski kamp organiseren voor 36 leerlingen van de school. Ter voorbereiding op deze week willen we een aantal activiteiten organiseren in de aanwezige sporthal en op omliggende skibanen om leerlingen hierop voor te bereiden. Het plan bestaat om deze bijzondere week één keer in de twee jaar te organiseren en de gelegenheid aan alle leerlingen te bieden om hieraan deel te nemen. Wij willen graag alle leerlingen deze bijzondere ervaring meegeven als ze van school gaan en hopen dat er ook leerlingen zijn die dit daarna als vrijetijdsbesteding gaan zien. Omdat het de eerste keer is dat wij een dergelijke week organiseren zijn wij op zoek naar bedrijven, stichtingen en andere betrokkenen die dit initiatief een warm hart willen toedragen. Op dit moment hebben we reeds enkele enthousiaste bedrijven bereid gevonden om ons te ondersteunen. 

Van Tienen Drankenautomaten BV  Zeeland

Temco Facility Services  Eindhoven

Zedemo Deurne

Heerius  Middelrode

Stichting Actie ’68 Maastricht

Melba Arbeidsintegratie Helmond

Reinders Schoolmaterialen Oisterwijk

C. van Duinen 

Beerens en Berens Catering BV Tilburg

Suntech  Zambia

Leerlingenacties

De school is reeds gestart met de voorbereidingen van deze week. 36 leerlingen zullen gaan deelnemen in de week van 19 januari 2015 met ondersteuning van een team van 8 medewerkers van de school.  Naast een financiële bijdrage van de ouders/verzorgers zelf hoopt de school uiteraard voldoende sponsoren te vinden om het project doorgang te kunnen laten vinden.

Voor bijdragen ten behoeve van dit initiatief  is het volgende rekeningnummer geopend:
NL 62 RABO 0117 7692 58 t.n.v. de Stg. ZML Noordoost Brabant inzake Snow Camp Sted. VSO. Graag uw naam vermelden